Geriatrik Diş Hekimliği

Yaşlanmanın organizma üzerindeki etkileri arasında, ağız boşluğunda ve ağız boşluğunu çevreleyen dokularda meydana gelen değişiklikler önemli yer tutar. Yaşlanma ile birlikte diş kaybında artış, salya akış hızında azalma, ağız mukozasında ve kaslarda atrofi meydana gelir. Bu yapısal değişiklikler, yaşlının çiğneme fonksiyonunda ve beslenme alışkanlıklarında farklılıklara sebep olur. Beslenmenin bozulması ise bir dizi patolojik değişikliğin gelişmesi için zemin hazırlar.

Çiğneme sistemini oluşturan dişler, periodontal dokular, ağız mukozası, tükürük bezleri, nöromusküler sistem ve alveol kemiğnde yaşla birlikte doğal fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu fizyolojik değişiklikler, hücrelerde su kaybı,hücre bölünmesinin ve doku onarımının yavaşlaması, metabolizma hızının azalması, hücre atrofisi, hücre pigmentasyonunun artması, hücre yağ infiltrasyonu, doku elastikliğinin azalması ve nöromüsküler fonksiyonlarda düşüşe neden olmaktadır.

Yaşlılarda sıklıkla karşilaşabileceğimiz oral bulgular kök yüzeyi çürükleri, periodontitis, kserestomi, çene kemiği rezorpsiyonları, oral kanserler, hiperpigmentasyon,oral mukoza ve kaslarda atrofi ve tad duyusunun azalmasıdır.